Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora i održani prvi studentski izbori. Studentski zbor za cilj ima štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog fakulteta, ali i na razini Sveučilišta. Jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojem pripada.

Zadaća je studentskih predstavnika u Znanstveno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta, u Odboru za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta i drugim tijelima iznošenje prijedloga i mišljenja studenata, zastupanje njihovih interesa, unaprjeđenje kvalitete studiranja i kontinuirani rad na poboljšanju studentskog standarda i njihovih prava. Također, zastupaju interese studenata i prema svim državnim tijelima i raznim domaćim i međunarodnim institucijama od važnosti za studente.

Predsjedništvo Studentskog zbora Filozofskog fakulteta čine predsjednik, zamjenik predsjednika, te predstavnici po godinama i njihovi zamjenici.

Aktualni saziv predsjedništva Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u akademskoj 2018./2019. godini čine:

Predsjednik: Vladimir Vegar

Dopredsjednik: Marijan Tustonja

Predstavnik prve godine PDS: Andrea Musa (zamjenica: Karla Ivanković)

Predstavnik druge godine PDS: Luka Stanislav Kordić (zamjenik: Antonio Petrušić)

Predstavnica treće godine PDS: Doris Rozić (zamjenica: Iva Đinkić)

Predstavnica prve godine DS: Martina Raguž (zamjenik: Vladimir Vegar)

Predstavnica druge godine DS: Mirna Ševo (zamjenik: Marijan Tustonja)

Kontakt:  studentski.zbor.ff.svemo@gmail.com

Također, studenti mogu pratiti obavijesti i aktivnosti Zbora na Facebook stranici:
https://www.facebook.com/StudentskiZborFF/