Obavijesti za studente

19.03.2015 - 09:48
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET            Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru (ur. br. 01-479/15) od 4. ožujka 2015. raspisuje se       ...
10.03.2015 - 09:24
Upis pristupnika u I. semester poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s javnošću u akademskoj 2014./2015. godini provodit će se od 10. ožujka 2015. do 20. ožujka 2015.  svakim radnim danom u vremenu od 10 do 13 sati u Pravnoj službi...
03.03.2015 - 10:58
Raspored predavanja/vježbi u ljetnom semestru za akademsku 2014./2015. godinu možete pratiti na internet stranici rasporeda http://ffmo.edupage.org/timetable/? i na oglasnim pločama Fakulteta.Na stranici je prikazan stalni raspored na...
03.03.2015 - 09:34
Nastava za izborne kolegije u ljetnom semestru počinje od ponedjeljaka 9. ožujka 2015. godine.Molimo sve studente da se sukladno nastavnom planu studija na vrijeme prijave za neki od ponuđenih kolegija.
27.02.2015 - 08:52
Prema sveučilišnom kalendaru, nastava u ljetnom semestru traje od 2. 3. do 13. 6. 2015. Obzirom da je 2. 3. neradni dan, nastava će početi u utorak, 3. 3. 2015.Raspored predavanja nalazi se na oglasnim pločama studija. 
20.02.2015 - 14:16
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETobjavljuje Javni pozivza oslobađanje od plaćanja školarine studenata slabog imovinskog stanjaza upis u ljetni semestar u ak. 2014./2015. godini Pravo na predaju prijave imaju studenti viših godina...

Stranice