Međunarodna znanstvena konferencija IDENTITETI - KULTURE - JEZICI

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU

ORGANIZIRA

MEĐUNARODNU ZNANSTVENU KONFERENCIJU

IDENTITETI - KULTURE - JEZICI

S ovogodišnjim tematom

Kulturna i identitetska raznolikost BiH - europske perspektive jednoga podijeljenog društva

 

Mostar, 4. i 5. lipnja 2014

 

Program međunarodne
znanstvene konferencije

4. lipnja 2014.

18:00 – Pozdravni govori

MLADEN ANČIĆ: Uvodno izlaganje
(Amfiteatar „A. B. Šimić“)

5. lipnja 2014.

8:45 – Dekanova pozdravna riječ
9:00 – TONČI MATULIĆ: Uvodno izlaganje
(Amfiteatar „Sokrat“)

Identitet, povijest i kultura
(Amfiteatar „A. B. Šimić“)
Moderatori:
RUŽICA ZELJKO ZUBAC ♦ IVICA MUSIĆ

9:45 – IVAN LOVRENOVIĆ: Kulturni identitet Bosne i Hercegovine
10:00 – MARITA BRČIĆ KULJIŠ: Mogućnosti preklapajućeg konsenzusa u BiH
10:15 – MILAN VEGO: Fenomen nepostojanja dijaloga u multietničkoj Bosni i Hercegovini
10:30  – IVICA ŠARAC: Uloga franjevaca u oblikovanju identiteta „zapadnohercegovačkih“ Hrvata
10:45 – IVO LUČIĆ: Bosanski integralizam – prijetnja ili nada?
11:00 – ZORAN TOMIĆ ♦ ILIJA MUSA ♦ MARIJAN PRIMORAC: Ukroćeni mediji (Podijeljeni medijski sustavi i mainstream mediji u Bosni i Hercegovini)
11:15 – Stanka za kavu

Moderatori:
IVA BELJAN KOVAČIĆ ♦ MLADEN ANČIĆ

11:30 – IVICA MUSIĆ ♦ MATE BUNTIĆ ♦ MATE PENAVA: Zašto bi filozofi trebali biti upravitelji države?
11:45 – SLAVICA JUKA: Identitet i identiteti bosansko-hercegovačkoga društva
12:00 – IKO SKOKO ♦ DAVORKA TOPIĆ STIPIĆ: Koliko skupina oblikuje pojedinca?
12:15 – DRAŽEN BARBARIĆ: Mit o europeizaciji Bosne i Hercegovine
12:30 – MILE LASIĆ: U potrazi za nadilaženjem „zamrznutog konflikta“ u Bosni i Hercegovini
12:45 – UGO VLAISAVLJEVIĆ: Zašto rješavanje hrvatskoga pitanja ugrožava opstanak Bosne i Hercegovine?
13:00 – Rasprava
13:30 – Stanka za ručak

Moderatori:
ANITA GLIBIĆ ♦ MATE BUNTIĆ

15:00 – DIJANA PINJUH: Sudar kultura u osmanskom kontekstu
15:15 – IVA BELJAN KOVAČIĆ: Starija hrvatska književnost u BiH u književnopovijesnim istraživanjima
15:30 – PERINA MEIĆ: Krleža, Andrić i bosanski krstjani
15:45 – MARIO KATIĆ: Katolička Gospa u muslimanskom selu – dijeljenje Svetoga na bosansko-hercegovački način
16:00 – Stanka za kavu

Moderatori:
MIRNA BRKIĆ VUČINA ♦ DRAŽEN BARBARIĆ

16:15 – IRENA MUSA: Okovi demokracije u Bosni i Hercegovini
16:30 – DAMIRKA MIHALJEVIĆ: Demokratizacija Bosne i Hercegovine – problem izgradnje političkog identiteta
16:45 – GORDANA ILIČIĆ: Različit pristup nacionalnom fenomenu i problem ravnopravnosti: prepreka efikasnom funkcioniranju političkog sustava. Slučaj Bosne i Hercegovine
17:00 – VLAHO KOVAČEVIĆ: Kulturno-identitetske odrednice bosansko-hercegovačkog društvenog konteksta
17:15 – IVANA SIVRIĆ ♦ SILVANA MARIĆ: Položaj kulturnog i nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini: istraživanje studentske perspektive
17:30 – Rasprava

Jezik, mediji i umjetnost
(Amfiteatar „Vjekoslav Klaić“)
Moderatori:
MARIJA PUTICA ♦ IKO SKOKO

9:45 – MARIO GRČEVIĆ: Uloga Bosne i Hercegovine u razvoju hrvatsko-srpskoga jezičnoga unitarizma u drugoj polovici XIX. stoljeća
10:00 – KATICA KREŠIĆ: Hrvatska jezična praksa u BiH
10:15 – MARKO SAPUNAR ♦  MIROSLAV VASILJ ♦  VELIMIR BEGIĆ: Javni RTV sustav BiH – europski standardi ili recidiv državne televizije
10:30 – MARIJA MUSA ♦  MARTINA MATIĆ ♦ IVONA BAKOVIĆ: Jezičnostilske značajke idioma u tv dnevnicima bh javnih RTV servisa
10:45 – SANJA VULIĆ: Govori zapadnohercegovačkih Hrvata u kontekstu hrvatskoga jezika
11:00 – MATIJAS BAKOVIĆ: Status hrvatskoga jezika na mrežnim stranicama službenih institucija u BiH od 2011. do 2014. godine
11:15 – Stanka za kavu
 

Moderatori:

Katica Krešić ♦ Josip Grubeša

11:30 – Đorđe Obradović: Homo politicus virtualne stvarnosti

11:45 – Nino Ćorić ♦  Irena Mrnjavac ♦  Nela Carek: Pristupi istraživanju korporativnog identiteta

12:00 – Marija Putica: Kako vidimo stradanje „onih drugih“

12:15 – Mirna Brkić Vučina: Lik more u hrvatskim usmenim predajama, s posebnim osvrtom na suvremene narative Hrvata u BiH

12:30 – Jela Sabljić Vujica: Nevolje s identitetom

12:45 – Tina Laco: Oblikovanje identiteta kroz izvedbenost

13:00 – Rasprava

13:30 – Stanka za ručak

Moderatori:

Jela Sabljić Vujica ♦ Marijan Primorac

15:00 – Ivana Grbavac: Simboli statusa i moći: etnolingvistički identitet

u jezičnom krajobrazu podijeljenoga grada - 'in vitro' i 'in vivo'

15:15 – Tatjana Mičević Đurić: Srednjovjekovno slikarstvo u Mostaru i Hercegovini:odraz povezanosti prostora Hercegovine i Primorja

15:30 – Ivica Petrović: Mostar u njemačkoj putopisnoj književnosti

15:45 – Sanja Zadro: Promjene u urbanističkoj matrici i arhitektonskoj slici Mostara u vrijeme austrougarske uprave Bosnom i Hercegovinom

16:00 – Stanka za kavu

Moderatori:

Tina Laco ♦ Ivica Petrović

16:15 – Ljiljana Rajković: Vizualni konstrukt identiteta grada Mostara (čitanje razlika)    

16:30 – Danijela Ucović: Street art u Mostaru: subkulturna kritika realnosti

16:45 – Irina Budimir ♦  Marina Romić: Uporaba leksika dvaju mjesnih govora kod mlađih govornika livanjskoga kraja

17:00 – Ružica Tolić: Antroponimija u najstarijoj duvanjskoj matičnoj knjizi (1750.-1758.)

17:15 – Rasprava

 

Konferencija se održava uz prijateljsku potporu Zaklade „Hanns Seidel“.