Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja u akademskoj 2016./2017. godini

FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

raspisuje

Natječaj

za upis na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja

u akademskoj 2016./2017. godini

 

Pravo upisa imaju:

1. pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga diplomskog studija po starome nastavnom planu i programu ili sveučilišnoga diplomskog studija engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti, talijanskoga jezika i književnosti prema reformiranome sustavu s najmanjom prosječnom ocjenom 3,5;

2. pristupnici koji su diplomirali na nekome drugom studiju, ukoliko mogu pokazati svoju jezičnu kompetenciju u jeziku/jezicima koji/koje žele studirati (C2 razina prema Europskome referentnom okviru za jezike) s najmanjom prosječnom ocjenom 3,5.  Za svaki će se takav slučaj pojedinačno odrediti dodatni uvjeti za upis.

Oni pristupnici koji su studij završili s nižim prosjekom od traženoga trebaju priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (nositelja relevantnih kolegija).

Pristupnici se mogu prijaviti na studij engleskoga, njemačkoga i talijanskoga jezika. Pristupnici mogu upisati poslijediplomski specijalistički studij jednoga stranog jezika ili dvaju stranih jezika pri čemu će njihovo opterećenje biti veće kao i troškovi školarine.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prevoditelj specijalist (naziv stranoga jezika) jezika.

Školarina za akademsku godinu 2016./2017. iznosi 2000,00 KM po semestru. Moguće je

plaćanje u obrocima.

 

Broj pristupnika koji se mogu upisati po pojedinom studijskom programu: 20.

Ako se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj, Fakultet zadržava pravo da ga ne izvodi.

 

Prijavi treba priložiti:

1.      ovjerenu presliku diplome

(za diplome stečene u inozemstvu potrebno je priložiti  rješenje o nostrifikaciji)

2.      prijepis ocjena

3.      životopis

4.      rodni list. 

 

Nakon prijave za upis organizirat će se pojedinačni razgovori s kandidatima.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana raspisivanja natječaja.

 

Prijave se primaju u Službi za poslijediplomske studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., svakoga radnog dana od 9 do 13 sati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon (036) 355-503, na mrežnoj stranici ff.sve-mo.ba i na e-adresi pds.ffmo@gmail.com