Otvoren natječaj za prijavu na preddiplomski studij na Sveučilište u Valenciji, Španjolska za ljetni semestar 2016./2017.

Otvoren je natječaj za prijavu na preddiplomski studij na Sveučilište u Valenciji, Španjolska za ljetni semestar 2016./2017.

Za Sveučilište u Mostaru odobrene su 2 stipendije za preddiplomski studij (6 mjeseci – 1 semestar).

Svi zainteresirani studenti trebaju se javiti direktno na adresu sveučilišnoga Ureda za međunarodnu suradnju erasmus+k107@sve-mo.ba, a u kopiju na adresu Ureda za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta ffmo-ms@sve-mo.ba i to najkasnije do 11.11.2016.  

Naglašena je preporuka studentima da imaju barem početno znanje španjolskoga jezika te također da prije prijave pogledaju web stranicu sveučilišta u Valenciji odnosno njihovu ponudu za preddiplomske studije kako bi pronašli željene studijske programe i uspostavili kontakt s istima u cilju što boljeg sastavljanja ugovora o učenju i priznavanja ECTS bodova po povratku s razmjene.

Za detaljnije informacije studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte.