Ljetna škola na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska)

U okviru CEEPUS programa omogućeno je stipendiranje 6 studenta za Ljetnu školu na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska), (stipendije se odnose na sve članice RCAA) za razdoblje od 28.7. do 6.8.2017.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa najkasnije do 5.5.2017. Više informacija se može pronaći na sljedećim linkovima: 

Pécs Debate Academy Summer School
Aplikacijski formular
Preliminarni program