Stipendije Sveučilišta Transilvanija u Brasovu (Rumunjska)

Sveučilište Transilvanija u Brasovu (Rumunjska) omogućuje stipendiranje za 10 studenta u akademskoj 2017./2018. godini.

Rok za prijavu je 28.4.2017., a više informacija se može pronaći na linku:   <http://www.unitbv.ro/en/academica.aspx>

U slučaju prijave studenti su dužni javiti se putem maila ffmo-ms@sve-mo.ba ili osobno u Ured za međunarodnu suradnju i projekte.