Otvoren natječaj za Sveučilište u Granadi za zimski semestar 2017./2018. u okviru Erasmus + programa

Otvoren je natječaj za Sveučilište u Granadi za zimski semestar 2017./2018. Za studente Sveučilišta u Mostaru odobrene su 3 stipendije za preddiplomski studij i jedna za doktorski (1 semestar). Ukoliko studenti nisu sa jezičnih studija bitno je da imaju predznanje španjolskoga jezika, jer će trebati polagati test online putem.

Svi zainteresirani studenti dužni su dostaviti svoj CV, prijepis ocjena (na engleskom), kopiju putovnice te potpisan Ugovor o studiranju do 21.5.2016.  na email adresu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru rektorat-ms@sve-mo.ba te Ureda za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta ffmo-ms@sve-mo.ba.   

Studenti se također trebaju prijaviti na web platformu najkasnije do 22.5.2017. (https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html) jer će samo prijave na web platformi biti prihvaćene.

Za sve potrebne informacije studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte.