Otvoren natječaj za prijavu studenata na Sveučilište METU u Ankari, Turska

U tijeku je natječaj za prijavu studenata na Sveučilište METU u Ankari, Turska za zimski semestar 2017./2018., a za Sveučilište u Mostaru je odobrena 1 stipendija. Zainteresirani studenti trebaju biti minimalno 2. godina ukoliko se prijavljuju za preddiplomski studij, a studenti koji su zainteresiran za diplomski studij ne mogu raditi svoje istraživanje već su obvezni odabrati kolegije. Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoju dokumentaciju najdalje do 11.6.2017. na e-mail adresu erasmus+k107@sve-mo.ba i u kopiju ffmo-ms@sve-mo.ba,  a potrebna dokumentacija je:

1.      prijavni obrazac

2.      sveučilišna potvrda

3.      potvrda o znanju engleskog jezika

4.      prijepis ocjena o svim položenim ispitima s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku)

5.      kopija putovnice

Više informacija o Sveučilištu METU se može pronaći ovdje

Za sve dodatne informacije studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte.