Otvoren natječaj za prijavu studenata na Silesian University of Technology u Gliwicama

Otvoren je natječaj za prijavu studenata na Silesian University of Technology u Gliwicama, Poljska za zimski semestar 2017./2018., a za BiH je odobreno 5 stipendija.

Zainteresirani studenti trebaju biti minimalno 2. godina preddiplomskog studija i preporuka je da se prijavljuju studenti 1. i 2. ciklusa na studijske programe koji se nude na engleskom jeziku, a ponuda se može pronaći na sljedećem linku:

http://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/ic/Strony/englishcourses.aspxa.

Prijavna platforma je otvorena do 18.06.2017. do 23:59 (GMT+1) http://incoming.polsl.pl.

Također je potrebno naglasiti da će biti razmatrane jedino prijave studenta koji imaju sveučilišnu nominaciju, stoga svi zainteresirani studenti trebaju dostaviti svoje prijave elektronskim putem do 12.06.2017. na e-mail adresu erasmus+k107@sve-mo.ba te u kopiju maila ffmo-ms@sve-mo.ba.

Prijave trebaju sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1.      prijavni obrazac

2.      potvrda o znanju engleskog jezika

3.      CV

4.      prijepis ocjena o svim položenim ispitima s vidljivim studentskim prosjekom (dovoljno je na hrvatskom, ali svakako ga treba prevesti na engleski, jer će ga tražiti  na gostujućoj instituciji)

5.      kopija putovnice

6.      izjava o ranijim mobilnostima

7.      motivacijsko pismo (engleski jezik max. 1str. Formata A4)

 

Za sva pitanja i nejasnoće studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte.