Natječaj za prijavu na Sveučilište u Valenciji za ljetni semestar 2017./2018. godine u okviru Erasmus+ programa

Otvoren je natječaj za prijavu na Sveučilište u Valenciji za ljetni semestar 2017./2018. godine  u okviru Erasmus+ programa. Za Sveučilište u Mostaru odobrene su 3 stipendije za studente preddiplomskoga studija. Zainteresirani studenti dužni su do 27.11.2017. dostaviti sljedeću dokumentaciju na e-mail adresu rektorat-ms@sve-mo.ba te u kopiju na ffmo-ms@sve-mo.ba.

1.       CV

2.       Aplikacijski obrazac

3.       Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)

4.       Kopiju putovnice

5.       Prijepis ocjena (na engleskom jeziku)

Zainteresirani studenti studente trebaju u međuvremenu s pročelnicima studija i Uredom za međunarodnu suradnju i projekte (ffmo-ms@sve-mo.ba) dogovoriti kako najbolje sastaviti Ugovor o studiranju te uspostave kontakt s odgovarajućim fakultetom ili odjelom na Sveučilištu u Valenciji. Više informacija o ponuđenim kolegijima na Sveučilištu u Valenciji može se pronaći na linku http://go.uv.es/nE3o8e3.

Studentima će biti obvezno imati zdravstveno osiguranje tijekom boravka na razmjeni o čeme se može više informacija pronaći na linku http://go.uv.es/y1lp5C0 .

Više informacija o Sveučilištu u Valenciji može se pronaći sljedećim linkovima:

Studying and Living at the University of Valencia

University of Valencia – fact sheet

Za sva pitanja i nejasnoće studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte na ffmo-ms@sve-mo.ba