Obavijest o izbornim kolegijima u zimskom semestru ak. 2018./2019.

Postupak prijave za izborne kolegije provodi se kroz prvi nastavni tjedan, od 1. do 5. listopada 2018. godine za studente I. godine preddiplomskih studija, a od 8. do 12. listopada za studente viših godina studija.

Studenti se mogu prijaviti na kolegije koji im se nude u predviđenom semestru po nastavnom planu studija (koji je objavljen na web stranici fakulteta).
Prijave za B izborne kolegije se vrše kod tajnika studija ili nositelja kolegija (postupak prijave određuje svaki studij zasebno).
Prijave za C izborne kolegije se vrše potpisivanjem na liste koje će biti izložene na vratima ureda nositelja kolegija. Ponuda C izbornih kolegija nalazi se na web stranici fakulteta na linku:
http://ff.sum.ba/sites/default/files/slike-staticke-stranice/POPIS%20C%2....

Studenti koji se ne prijave na vrijeme, moći će se naknadno prijaviti na kolegij na kojem ostane slobodnih mjesta za upis, uz pristanak nositelja kolegija.
Da bi se pokrenuo neki izborni kolegij potrebno je minimalno 10  prijavljenih studenata, osim na studijima gdje je upisan manji broj studenata. U tom slučaju pokreću se oni kolegiji na kojima je bilo najviše prijavljenih studenata. Ukoliko se student prijavi na neki kolegij koji se zbog malo broja prijava neće pokrenuti, upisuje onaj kolegij koji se pokreće.
Nastava za izborne kolegije počinje se izvoditi u drugom nastavnom tjednu.