Promocija diplomiranih studenata, 12. prosinca 2018.


Promocija diplomiranih studenata  koji su završili  preddiplomske i diplomske studije održat će se u srijedu, 12. prosinca 2018. godine u 11, 00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti dužni su doći u 10.30 sati radi protokola. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 160 KM. Uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381002202661957, a uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedan dana prije održavanja promocije. Promociji mogu pristupiti svi oni koji diplomiraju ili obrane završni rad do ponedjeljka, 5. studenog 2018. godine.