Predstavljanje Erasmus+ projekta DigiLing

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru bit će održano predstavljanje Erasmus+ projekta DigiLing: Trans-European eLearning Hub for Digital Linguistics (http://www.digiling.eu/) 30. studenoga (petak) u 12 sati i 30 minuta u amfiteatru Gabrijel Jurkić.

Projekt pokriva područje digitalne lingvistike specifično, odnosno područje digitalne humanistike općenito.

"DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics (http://www.digiling.eu/www.digiling.eu/) je Erasmus+ projekt (2016.-2019.) čiji cilj je zadovoljiti sve veću potrebu za digitalnim lingvistima na europskom tržištu rada. U sklopu projekta provedeno je istraživanje među europskim poduzećima kako bi identificirali digitalne vještine i kompetencije koje svaki digitalni lingvist mora imati razvijene. Na temelju istraživanja razvijen je model diplomskog studijskog programa digitalne lingvistike te otvoreno središte e-učenja s kolegijima koji pokrivaju temeljne vještine i kompetencije. Razvijeno je sedam hibridnih ili samostalnih online kolegija koji su besplatno dostupni na platformi https://learn.digiling.eu/."

Projekt će predstaviti voditeljica projekta doc. dr. sc. Petra Bago s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Iva Čaleta Pleša, voditeljica Ureda za projekte Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.