Natječaj za Sveučilište u Osijeku

Natječaj za Sveučilište u Osijeku za studentsku mobilnost za Erasmus+ KA 107 programa razmjene. Za naše Sveučilište odobrena je 1 stipendija za studentsku mobilnost za Filozofski fakultet.

Studentske stipendije se odnose na jednosemestralnu mobilnost u trajanju od 5 mjeseci i relevantne su za sva tri studijska ciklusa za ljetni semestar 2018./2019. i zimski 2019./2020.

Ljubazno molimo zaineresirane kandidate za studentsku mobilnost da do 17.12.2018. dostave prijave na email adresu

rektorat-ms@sum.ba sa sljedećom dokumentacijom:

1.       Popunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku što ste dobili od svoga studija)

2.       Motivacijsko pismo (može na hrvatskom jeziku)

3.       CV (Europass)

4.       Prijepis ocjena

5.       Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane odgovorne osobe na Fakultetu (u privitku što ste dobili od svoga studija)