Obavijest o organiziranju Edukacijske skupine predmeta

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u ak. 2018./2019. godini organizira nastavu za osposobljavanje kandidata koji nemaju položenu Edukacijsku skupinu predmeta, za samostalno obavljanje nastavničkog poziva.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.