Stipendiranje mladih istraživača kroz program Coimbra Group

Postoje mogućnosti stipendiranja mladih istraživača kroz program Coimbra Group čiji je član Sveučilište u Grazu i u okviru kojeg se nudi mogućnost ostvarivanja kratke posjete na njihovom Sveučilištu. Glavni cilj programa je omogućiti mladim znanstvenicima da u inozemstvu provedu dio  istraživanja na kojima su angažirani na svojoj matičnoj ustanovi te im pomoći da uspostave nove kontakte vezane za njihova akademska i istraživačka područja. 

Zainteresirani kandidati trebaju podnijeti svoje prijave prije 31.3.2019., a prijave se podnose online putem o čemu se više informacija može pronaći na sljedećem linku https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/ ili izravno putem email adrese  coimbragroup@uni-graz.at.