Održan Info dan o mobilnosti studenata

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan je Info dan o mobilnosti gdje su se studenti upoznali s inozemnim stipendijama, kako ih iskoristiti te kako ostvariti mobilnost na sveučilištima diljem Europe.

Prorektorica za međunarodnu suradnju SUM-a prof. dr. sc. Sanja Bijakšić istaknula je kako Sveučilište u Mostaru teži povećanju, kako odlazne tako i dolazne, mobilnosti studenata, nastavnoga i nenastavnoga osoblja. „Svi vi koji odete na razmjenu vidjet će kako funkcionira taj akademski prostor, vidjet ćete dobre i loše strane obrazovnoga sustava, a to je veliko iskustvo“, kazala je prorektorica Bijakšić.

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju SUM-a Inja Stojkić prisutne je upoznala s općim i tehničkim informacijama o mobilnosti kao što su obrasci koje treba ispuniti te na koji način napisati motivacijsko pismo.

O zabludama i mitovima o mobilnosti koje muče studente govorila je voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta SUM-a Jelena Jurčić. „Neki od mitova su ako ne položim sve ispite moram vratiti novac Erasmusu, sam snosim troškove putovanja, neće mi se priznati ispiti koje položim, sve je to netočno“, naglasila je Jurčić.

Studentica Barbara Primorac, koja je bila na razmjeni u Valenciji, prisutne je upoznala s načinom pronalaska smještaja, cijenama u Valenciji te istaknula kako imaju dovoljno novca od stipendije za studiranje, život, ali i za putovanja.

Prof. dr. sc. Dijana Pinjuh, koja je bila na razmjeni u Barceloni, naglasila je kako je najvažnije pronaći smještaj u blizini sveučilišta. 

Prezentaciju o CEEPUS mreži mobilnosti održala je sveučilišna koordinatorica za CEEPUS mrežu doc. dr. sc. Mirjana Milićević i naglasila kako studenti mogu boraviti u razdoblju od 21 dan do cijeloga jednog semestra, a nastavno osoblje od deset dana do mjesec i pol.

 „CEEPUS je najjednostavnija mreža mobilnosti jer se prijave vrše online na stranici www.ceepus.info“, kazala je Milićević.

Info dan organizirao je Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru, a svi studenti koje zanima više o mobilnosti mogu se javiti na mail rektorat-ms@sum.ba.