Predavači sa SUM-a na konferenciji Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva

Na konferenciji Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva u Sarajevu sudjelovale su asistentice sa Studija informacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Treći dan konferencije asistentica Lucija Mandić sudjelovala je na panelu Digitalizacija kulturne baštine i medija s temom „Jezik i digitalizacija: mogućnosti i izazovi obrade prirodnog jezika“, a u panelu Edukacija i infrastruktura sudjelovala je asistentica Iva Bilić s temom „Digitalne kompetencije informacijskih stručnjaka“.

„Održana konferencija vrlo je važna za Filozofski fakultet SUM-a i Studij informacijskih znanosti jer se i sami susrećemo s izazovima digitalne transformacije obrazovanja, a i obrazujemo informacijske stručnjake koji su aktivni sudionici procesa digitalizacije cjelokupnoga bosanskohercegovačkog društva“, kazale su asistentice Mandić i Bilić.

Prvi dan konferencije održavao se u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gdje su imali priliku sudjelovati i studenti Studija informacijskih znanosti. Teme su bile važnost digitalizacije za razvoj bosanskohercegovačkoga gospodarstva, pozitivna iskustva digitalnoga poslovanja i programi potpore razvoju digitalnoga okruženja. Konferencija je održana u Sarajevu od 18. do 20. ožujka 2019. godine.