SUM - međunarodne ljetne škole

Dvije su međunarodne ljetne škole Sveučilišta u Mostaru:

1.       Ljetna škola tolerancije u suradnji sa Sveučilištem Milano-Bococca, Italija će se održati u Sarajevu  u razdoblju od 16. do 22. rujna 2019. – prijave se primaju do 10. lipnja 2019.

2.       Ljetna škola u suradnji  s University of South-Eastern Norway, Norveška i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru  će se održati u  razdoblju  od 3. do 15. lipnja 2019. - prijave se primaju do 1. svibnja 2019.

 

 Više informacija o uvjetima sudjelovanja i načinu prijave na obje ljetne škole može pronaći kod Vaših pročelnika i tajnika i u Uredu za međunarodnu suradnju.