Studentska mobilnost u Poitersu

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Poitersu za studentsku mobilnost u trajanju od pet mjeseci za ljetni ili zimski semestar akademske godine 2019./2020.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja:
02 Arts and humanities
04 Business, administration and law
05 Natural sciences, mathematics and statistics

Rok za podnošenje prijava je 8. travnja 2019.
Zainteresirani studenti trebaju na mail: rektorat-ms@sum.ba poslati sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (u privitku kojeg ste dobili sa Studija)
2. CV (u privitku kojeg ste dobili sa Studija)
3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
4. Potvrdu o znanju (francuskog ili engleskog jezika B2);
5. Prijepis ocjena s matičnog Fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku;
6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na fakultetu (u privitku kojeg ste dobili sa Studija)

Preporuka studentima:
- pogledati na stranici Sveučilišta u Poitiersu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnom Fakultetu.
- Ukoliko se student odluči da na Sveučilištu u Potiersu sluša i polaže kolegija na francuskom jeziku potrebno je da dostavi samo potvrdu o znanju francuskog jezika razine B2.