Predavanje prof. dr. sc. Larsa Pettera Soltvedta

Prof. dr. sc. Lars Petter Soltvedt (University of South-Eastern Norway) održat će predavanje na temu „Human rights as Nonsense on Stilts?” u petak 29. ožujka 2019. u 13 sati u amfiteatru Vjekoslav Klaić na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Prof. Soltvedt bit će jedan od voditelja Međunarodne ljetne škole koja će se održati od 3. do 15. lipnja 2019. godine u prostorijama Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Međunarodnu ljetnu školu organizira Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom „Džemal Bijedić“, a prof. Soltvedt bit će nositelj kolegija The Most Serious International Crimes.

Pozivamo sve zainteresirane na ovo zanimljivo predavanje koje će se održati na engleskome jeziku.