Održana radionica o medijskoj i informacijskoj pismenosti u BiH

Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu u sklopu projekta Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi koji financira EU-UNESCO te uz podršku Fondacije Mediacentar projektom Mediji za građane – građani za medije organizirali su jednodnevnu radionicu na temu „Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini“. Radionica je održana na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Glasnogovornica Misije OSCE-a u BiH Željka Šulc naglasila je da su dobro informirani građani preduvjet za zdravu demokratsku državu te da promoviranjem medijske i informacijske pismenosti svi možemo doprinijeti većoj stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.

„Organiziranjem niza radionica o medijskoj pismenosti želimo opremiti naredne generacije građana BiH sredstvima koja su im potrebna za razdvajanje činjenica od fikcije te za prepoznavanje dezinformacija“, kazala Šulc.

Radionicu su činila tri panela: Razvoj medijske i informacijske pismenosti kroz javne politike i institucije, Strategije i politike medijske i informacijske pismenosti u BiH i Medijska i informacijska pismenost u formalnom i neformalnom obrazovanju.

Cilj je radionice iniciranje procesa kreiranja specifičnih preporuka o integraciji medijske i informacijske pismenosti u sustav formalnoga i neformalnoga obrazovanja. Radionica je okupila sudionike iz relevantnih sektora za razvoj medijske i informacijske pismenosti koji tragaju za inovativnim, kreativnim i održivim mjerama unaprjeđenja medijske i informacijske pismenosti.

Zaključeno je da medijska i informacijska pismenost trebaju biti dio reforme obrazovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini te da je neophodno da različiti akteri međusobno surađuju kako bi medijska i informacijska pismenost u konačnici bile integrirane u sustav formalnoga i neformalnoga obrazovanja. Istaknuta je i važnost promocije medijske i informacijske pismenosti u cjeloživotnome učenju.