Natječaj za studentsku mobilnost- Sveučilište u Valenciji, Španjolska

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Valenciji, Španjolska za studentsku mobilnost u trajanju od pet mjeseci  za ljetni ili zimski semestar akademske godine 2019./2020.
 
Prema potpisanom ugovoru studenti prvog studijskog ciklusa se mogu prijaviti za mobilnost. 
 
Rok za podnošenje prijava je 1. svibnja 2019.
Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:
Prijavni obrazac (u privitku koje ste dobili s Vašega Studija);
CV (u privitku koje ste dobili s Vašega Studija);
Motivacijsko pismo (engleski jezik);
Potvrdu o znanju engleskog jezika B2;
Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici  (u privitku koje ste dobili s Vašega Studija);
 
Preporuka studentima:
pogledati na stranici Sveučilišta u Valenciji http://go.uv.es/y1lp5C0 mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o ponuđenim kolegijima na engleskom jeziku može se pronaći u pritku; 
priložiti potvrdu (ukoliko je primjenjivo) ili navesti razinu znanja španjolskog jezika, jer je preporuka partnerske institucije da kandidati s predznanjem španjolskog jezika  imaju primat prilikom odabira.
Više informacija o životu studenta na Sveučilištu u Valenciji možete pronaći na sljedećoj poveznici http://links.uv.es/oBIf8Af