Natječaj za mobilnost studenata - Sveučilište u Zagrebu za zimski semestar 2019/2020

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska za studentsku mobilnost, 1 stipendija u trajanju od pet mjeseci  za zimski semestar akademske godine 2019./2020.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja: povijest, arheologija, kroatistika, sociologija i ekonomija.       

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 23. svibnja 2019.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

  1. Prijavni obrazac (ovdje);
  2. CV (ovdje);
  3. Motivacijsko pismo (hrvatski ili engleski jezik);
  4. Prijepis ocjena s matičnog fakulteta na hrvatskom jeziku;
  5. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici  (ovdje);

Preporuka studentima:

  • Pogledati na stranici Sveučilišta u Zagrebu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku http://www.unizg.hr/.  Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. 

Ovdje možete preuzeti tablicu kriterija za dodjeljivanje studentske mobilnosti na SUM.