Unaprijeđena suradnja Filozofskoga fakulteta i odgojno-obrazovnih ustanova HNŽ-a

Tematska sjednica o unaprjeđenju suradnje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i odgojno-obrazovnih ustanova na području Hercegovačko-neretvanske županije održana je na Filozofskome fakultetu.

Na sjednici su definirani zaključci koji se odnose na poboljšanje pedagoško-metodičke prakse u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Druga točka dnevnoga reda bila je predstavljanje programa cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskoga fakulteta „Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove“ namijenjenoga ravnateljima i onima koji to žele postati s ciljem osnaživanja kompetencija u procesu upravljanja i vođenja odgojno-obrazovne ustanove. Drugi je program „Stručno usavršavanje u području arhiva, knjižnica i muzeja“ za djelatnike bez osnovnoga stručnog (knjižničnog, arhivističkog i muzeološkog) obrazovanja.

Natječaj i početak predavanja za navedene programe predviđen je za početak iduće akademske godine.

Tematska je sjednica održana na inicijativu dekana Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Ivice Musića, prodekana za nastavu doc. dr. sc. Marka Odaka, koordinatora za pedagoško-metodičku praksu i druge oblike praktičnoga rada doc. dr. sc. Ivice Glibušića te dijela ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Zbog svoje važnosti održana je u proširenome sastavu kako bi se dobila što cjelovitija slika u raspravi.