Otvorena 2. međunarodna znanstvena konferencija germanista

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru otvorena je 2. međunarodna znanstvena konferencija germanista pod nazivom „Deutsch in Südosteuropa: Rück- und Ausblicke“ („Njemački u jugoistočnoj Europi: Osvrti na prošlost i budućnost“).

Konferencija okuplja znanstvenike iz zemalja jugoistočne Europe koji prezentiraju 17 izlaganja iz jezikoslovlja, književnosti, kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornog područja i didaktike.

Pročelnica Studija njemačkoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta SUM-a prof. dr. sc. Senka Marinčić istaknula je kako ova manifestacija svjedoči da Filozofski fakultet i SUM opravdavaju svoju ulogu u akademskoj, ali i u široj društvenoj zajednici.

Izlagačica na konferenciji, postdoktorandica na Sveučilištu u Splitu dr. sc. Sandra Lukšić naglasila je kako se na ovaj način želi potaknuti suradnja između ovih dvaju sveučilišta te je govorila na koji se način danas u suvremenome jeziku političara sve više upotrebljavaju nominalni elementi kao jedan signal distanciranja od odgovornosti.

„Želimo organizirati što više ovakvih konferencija. Sastajemo se, upoznajemo, razmjenjujemo rezultate znanstvenih i istraživačkih radova kako bismo se upoznali s onim čime se bave naše kolege te kako bismo raspravljali o raznim aktualnim temama“, kazala je predsjednica Društva germanista Bosne i Hercegovine prof. dr. sc. Sanela Mešić.

Plenarno predavanje održao je prof. dr. habil. Wojciech Kunicki (Wroclaw) na temu „Stille nach dem Töten: Zu den Jugoslawien-Kriegen in der deutschsprachigen Literatur“ („Tišina nakon ubijanja: O jugoslavenskim ratovima u literaturi na njemačkom jeziku“).

Organizatori su Studij njemačkoga jezika i književnosti i Društvo germanista Bosne i Hercegovine. Ovom konferencijom završeni su Dani njemačkoga jezika – Mostar 2019.