Studenti politologije u posjetu Parlamentarnoj skupštini BiH i SIP-u

U sklopu nastave na kolegiju Izborni sustavi studenti treće godine preddiplomskoga Studija politologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru bili su u posjetu Parlamentarnoj skupštini BiH i SIP-u.

Predsjedateljica Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto bila je domaćin posjeta i na samome je početku pozdravila studente te održala predavanje na temu „Struktura i zakonski okviri funkcioniranja Zastupničkoga doma i Doma naroda PS BiH“. Predsjedateljica Krišto predočila je studentima praktični način funkcioniranja obaju domova na državnoj razini kao i samu primjenu zakonskih okvira, regulativa i procedura.

U drugome dijelu posjeta predavanje su održali i članovi Središnjega izbornog povjerenstva BiH Vlado Rogić i dr. Ahmet Šantić na temu „Zakonski koncept i funkcioniranje izbornoga sustava u BiH“ te približili najvažnije stavke i kompleksnost izbornoga sustava u našoj zemlji.