Predstavljanje zbornika radova Faust Vrančić i njegovo doba

Predstavljanje zbornika radova Faust Vrančić i njegovo doba bit će održano na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru u četvrtak 30. svibnja u 12 sati u amfiteatru Gabrijel Jurkić.

O Zborniku će govoriti prof. dr. sc. Marijana Borić i prof. dr. sc. Mate Buntić.

U Zborniku su objavljeni radovi s Međunarodnoga znanstvenog skupa posvećenoga Vrančiću održanog 2015. u Vodicama i Šibeniku u povodu 400. obljetnice tiskanja Vrančićeva djela Machinae novae.