Tečaj za nastavno osoblje o sustavu za e-učenje

Centar za informacijske tehnologije Svuečilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj za nastavno osoblje pod nazivom Osnove rada u sustavu za e-učenje, koji će se održati 4. i 5. lipnja u 13 sati na Filozofskome fakultetu u računalnoj učionici 2-5.

Tečaj je namijenjen nastavnicima koji do sada nisu koristili sustav za e-učenje ili koji žele proširiti znanje o sustavu.

Svaki nastavnik ima mogućnost otvoriti svoj kolegij na Sveučilišnome sustavu za e-učenje (SUMoodle), a cilj je ovoga tečaja upoznavanje sustava i njegovih mogućnosti te načina postavljanja nastavnih materijala i komuniciranja sa studentima u virtualnome okruženju.

Polaznici će se upoznati s postavljanjem nastavnih materijala, radom s blokovima (kalendar, vijesti, administracija, poruke), umetanjem resursa (poveznica na mrežnu stranicu ili dokument, mapa, tekstualna stranica, knjiga), aktivnostima (forum, rječnik, zadaća i anketa) te izradama sigurnosne kopije kolegija.

Predavači su doc. dr. sc. Marko Odak, Tomislav Papac, mag. inf. i Marin Bošnjak, mag. inf. Nastava je organizirana u dva dana po tri školska sata.

Zbog ograničenoga broja računala, za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti na e- adresu eucenje@sum.ba. Prijave su otvorene do ponedjeljka 3. lipnja do 12 sati. U slučaju većega broja prijava, bit će organizirano više termina.