Objavljena knjiga Memento akademskoga pisma prof. dr. sc. Ivice Musića

Objavljena je knjiga Memento akademskoga pisma prof. dr. sc. Ivice Musića, dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Djelo omogućuje da svaki student, ali i iskusan istraživač na jednome mjestu pronađu sve što je potrebno znati o istraživanju i pisanju akademskih radova.

U svojoj recenziji o knjizi prof. dr. sc. Božo Goluža slikovito se izrazio: „Možemo nositi skupocjeno odijelo, ali ako se na njemu nalaze nekakve mrlje, ono je mnogo izgubilo na vrijednosti. Tako je i s knjigama. Bez obzira na verziranost u svojoj struci, svaki bi znanstvenik trebao poslušati mišljenje drugih, i to ne samo s obzirom na sadržaj, nego i ima li nešto što strši u njegovu djelu i narušava sklad. Zato bih ovu knjigu prof. Musića usporedio s 'kemijskom čistionicom', tj. smatram je dobrom prigodom za čišćenje vrijednih znanstvenih sadržaja.“

Autor knjige istaknuo je kako je djelo namijenjeno ponajprije studentima, odnosno onima koji tek ulaze u svijet visokoškolskoga obrazovanja te znanstvenoistraživačkoga rada. „No njime se mogu okoristiti i već formirani znanstvenici jer je knjiga koncipirana priručnički, pa se u njoj lako može provjeriti kako postupiti u dvojbenim situacijama. Olakšavajuća je okolnost i to što je pisana vrlo jednostavno, s minimalnom teorijskom podlogom i s mnoštvom konkretnih uputa i primjera na kojima se najbolje uči“, kazao je prof. Musić.

Knjiga je podijeljena na tri velike cjeline. Prva je naslovljena „Znanstveno djelo u znanstvenoj prozi“, druga „Postanak i razviće znanosti“ te treća „Filozofija i kritičko mišljenje“.

„Posebnost je ovoga djela i u dodatku prvom, glavnom dijelu. Riječ je o kratkom pregledu razvoja znanosti i filozofije izloženom u drugoj i trećoj cjelini knjige. Otuda i podnaslov ove knjige: S kratkim pogledom na surazvoj znanosti i filozofije. Taj pregled može poslužiti osobito onima koji su na 'ulaznim vratima' akademske zajednice kao svojevrstan vodič kroz znanost i filozofiju“, objasnio je prof. Musić.

Akademik Serafin Hrkać, professor emeritus i recenzent, naglasio je kako je knjiga vrijedno djelo jer može biti od neizmjerne pomoći svim sveučilišnim i akademskim djelatnicima pri znanstvenome istraživanju i pisanju akademskih radova. „Knjiga je udžbeničke naravi, ali ne nedostaje originalnosti, jer se činjenice, stavovi i primjeri izneseni u knjizi donose na nov i sustavan način. Nesumnjivo, u pisanje ovoga djela uloženo je vrlo mnogo truda i vremena“, objasnio je akademik Hrkać.

Knjiga Memento akademskoga pisma prof. dr. sc. Ivice Musića napisana je na 560 stranica, a izdavač je PRESSUM Sveučilišta u Mostaru.