Studenti Politologije predstavljali SUM na konferenciji posvećenoj aktivnomu i odgovornomu građanstvu

Studenti Politologije s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru (SUM) sudjelovali su na Drugoj zajedničkoj sveučilišnoj konferenciji posvećenoj temama iz područja obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo koju je Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava „Civitas“, u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država, upriličio protekloga petka i subote na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Istraživački tim sa Sveučilišta u Mostaru činili su Ana Sušac, Marijana Primorac, Ljiljana Perić, Gordan Jelić, Petra Begić, Teo Maslać i Marija Pavlović pod mentorskim vođenjem dr. sc. Damirke Mihaljević, izv. prof.

„Pod mentorskim vođenjem profesorice Damirke Mihaljević u posljednja dva mjeseca prošle godine radili smo na istraživačkome projektu na temu političke participacije mladih i o tome proveli istraživanje na našem Filozofskom fakultetu“, kazala je studentica prve godine diplomskoga Studija politologije Ana Sušac koja je zajedno s kolegama rezultate istraživanja predstavila prvi dan konferencije.

Na dvodnevnoj konferenciji razmatrali su važnost obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo na bosanskohercegovačkim visokoškolskim ustanovama, važnost razvoja demokratske klime i kulture sveučilišnih zajednica te odgovornosti sveučilišta u promociji univerzalnih vrijednosti demokracije i ljudskih prava u zajednici.

U programu „Civitasa“, pored istraživačkoga tima sa Sveučilišta u Mostaru, sudjelovalo je stotinjak studenata i profesora, ali i nekoliko prodekana i dekana s Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Nastavničkoga fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Zenici, Pravnoga fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Istočnome Sarajevu te Pravnoga fakulteta Univerziteta u Bihaću.