Prvi Online dan otvorenih vrata Studija njemačkoga jezika

Studij njemačkoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizira prvi Online dan otvorenih vrata koji će se održati u utorak 2. lipnja 2020. u 10 sati.

„Nakon što smo u siječnju ove godine pokrenuli online obrazovni program DLL Goethe instituta te u ožujku održali našu drugu virtualnu web-konferenciju DaF WEBKON na Studiju njemačkoga jezika i književnosti, nastavljamo s online aktivnostima”, rekla je doc. dr. sc. Magdalena Ramljak sa Studija njemačkoga jezika i književnosti.

Mogu sudjelovati svi učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole. Program je zamišljen kao interakcija između budućih studenata, trenutačnih studenta i nastavnika o uvjetima upisa, studijskome programu, izvannastavnim aktivnostima, studentskoj razmjeni, konferencijama, stručnoj praksi i studentskome životu. 

Poveznica za praćenje Online dana otvorenih vrata bit će dostupna na mrežnoj stranici i društvenim mrežama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na sljedećem linku.