Upisi na prvu godinu /upisi.ff.sum.ba

Upisi na sve studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru vršit će se online za akademsku 2020./2021. godinu. Na platformi upisi.ff.sum.ba zainteresirani mogu pronaći relevantne informacije o studijima, a imat će i mogućnost učitavanja dokumenata potrebnih za prijem na fakultet. Fakultet nudi 11 jednopredmetnih i 13 dvopredmetnih studija. Neki se studiraju isključivo jednopredmetno, neki dvopredmetno, dok se određeni mogu studirati i jednopredmetno i dvopredmetno. Kada se uzmu u obzir sve kombinacije, na preddiplomskoj razini moguće je upisati neku od 77 različitih studijskih skupina.

Ovogodišnji je slogan Fakulteta „Prozor u prošlost, vrata u budućnost“. Dekan Filozofskoga fakulteta SUM-a prof. dr. sc. Ivica Musić istaknuo je kako on izvrsno odražava narav Filozofskoga fakulteta. „Htjeli to priznati ili ne, upravo o studijima koji 'gledaju kroz prozor' ovisi koliko će se uspjeti očuvati identitet bosanskohercegovačkih Hrvata, u njih se mora ulagati poradi viših ciljeva. Imamo i studije koji su atraktivni i za kojima je sve veća potražnja na tržištu rada. Ti su studiji 'vrata u budućnost'. Naš pogled uvijek mora biti dvosmjeran“, objasnio je dekan Musić. 

Rubrika „Pitaj Sokrata“ pomaže maturantima da postave pitanje ako imaju nedoumica, a Sokrat će u vrlo kratkome roku odgovoriti na svaki upit. „Platforma je privlačna i moderna, sadržajem prilagođena ciljanoj skupini, prije svega maturantima, a pokrenuta je kako bi lakše odlučili koji studij odabrati na našem Fakultetu“, kazao je prodekan za nastavu Filozofskoga fakulteta doc. dr. sc. Marko Odak.

Studenti na ovoj mrežnoj stranici mogu pronaći sve potrebne informacije vezane za proceduru upisa i potrebnu dokumentaciju. Pravo upisa na studij imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu. Strani državljani moraju prije upisa nostrificirati svoje svjedodžbe iz srednjih škola u nadležnome ministarstvu.