Prva web-konferencija Studija logopedije pod nazivom Afazija: Simptomi, Uzroci i Multidisciplinarni pristup

U organizaciji Studija logopedije, Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta u Mostaru održat će se prva web-konferencija pod nazivom Afazija: Simptomi, Uzroci i Multidisciplinarni pristup 29. i 30. lipnja 2020. godine u 16 sati.

Prema American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) mjesec lipanj posvećen je podizanju svijesti o afaziji. Afazija je jezični poremećaj koji može nastati uslijed moždanoga udara, ozljede mozga, traume glave, tumora ili infekcija. Cilj je konferencije podizanje svijesti o ovome jezičnom poremećaju o kojem se danas malo zna u široj populaciji.

Tematska izlaganja:

  • neurološki pristup
  • psihosocijalni i emocionalni utjecaj
  • osobna, obiteljska i terapijska perspektiva
  • multidisciplinarni pristup.

Online konferenciju moguće je pratiti s bilo kojega „pametnog“ uređaja, a sudionici će nakon završetka iste moći pristupiti snimkama održanih predavanja.

Pristup konferenciji je moguć preko poveznice Google Meeta https://meet.google.com/evr-tdyg-jkx.

Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 470-499-1733 i unesite PIN: 646 076 761#