Obavijest o promociji

Promocija diplomiranih studenata koji su završili preddiplomske i diplomske studije održat će se 9. listopada 2020. godine u 11 sati u online okruženju. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 50 KM. Uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381302271315826, a uplatnicu treba dostaviti u Studentsku službu ili poslati na elektroničku adresu: studentska.referada@ff.sum.ba najkasnije tjedan dana prije održavanja promocije. Promovirat će se samo oni studenti koji diplomiraju ili obrane završni rad do petka 25. rujna 2020. godine.

Detaljnije informacije bit će uskoro oglašene.