Obavijest za studente prve godine (preuzimanje elektroničkog identiteta i e-mail adresa)

Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskoga studija da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta.
S identitetom studenti se prijavljuju u
 Studomat te u sustav za e-učenje SUMARUM. Elektronički identitet može se preuzeti sa sljedeće poveznice.
Ovdje možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta.

Nakon preuzimanja elektroničkog identiteta, studenti također trebaju preuzeti službenu e-mail adresu koju kreira IT Centar Sveučilišta u Mostaru za sve studente Sveučilišta u Mostaru unutar GSuite for Education rješenja. Studenti se s korisničkim podacima elektroničkog identiteta prijavljuju u AAI profil gdje mogu pronaći gumb za preuzimanje e-mail adrese. Postupak preuzimanja ukratko je opisan u uputama za preuzimanje e-mail adresa

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti SUMIT koordinatoru Filozofskog fakulteta na mail: kresimir.cavar@ff.sum.ba