Kontakti za COVID19

KONTAKTI ZA COVID-19 ZA STUDENTE, NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE FILOZOFSKOG FAKULTETA

 

KONTAKT ZA STUDENTE:

Email: covid19@ff.sum.ba

Tel: 036 355 404

 

Kontakti Studentske ambulante za COVID-19:

Tel: 036 311 151 (7:00-14:00)

Mob: 063 751 146 (7:00-19:00)

 

U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na COVID-19 studenti su dužni javiti na email covid19@ff.sum.ba ili telefonski na 036 355 404 te Studentskoj ambulanti tel: 036 311 151 (7:00-14:00), mob: 063 751 146 (7:00-19:00) ili obiteljskom liječniku.

 

 

KONTAKT ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE:

Email: covid19@ff.sum.ba

Tel: 036 355 403

U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na COVID-19 nastavno i nenastavno osoblje dužno je, osim obiteljskom liječniku, javiti se u pravnu službu fakulteta.

 

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID19 Sveučilišta u Mostaru dostupan je na poveznici Krizni plan.