Studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar

Studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar

Ankete su dostupne u ISS-u. Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo anketama, prikazano na slici ispod.

Potrebno je popuniti onoliko anketa koliko student ima upisanih predmeta u zimskom semestru.

Određeni kolegij student može istim upitnikom procijeniti samo jednom.

ANKETE SU ANONIMNE Prilikom davanja odgovora na anketu odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu. Neće se moći ustanoviti koji je student dao kakve odgovore.