Upis u ljetni semestar

UPISI U LJETNI SEMESTAR PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI

 

Upisi u ljetni semestar vršit će se od 31. siječnja do 25. veljače 2022. godine.

Upis možete izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  1. u studentskoj referadi,
  2. putem elektronične pošte na adresu studentska.referada@ff.sum.ba,
  3. poštom na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za studentsku referadu).

Prilikom upisa  potrebno je  priložiti sljedeće:

  1. popunjen upisni list (obrazac preuzeti ovdje),
  2. dokaz o uplati za upis na  žiro-račun Filozofskog fakulteta (3381302271315826),

Način studiranja i cijene školarine

- Redoviti studij (200 po semestru, odnosno 400 KM za ak.  godinu)

- Izvanredni studij (750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu)

- Redoviti studij uz plaćanje (750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu, 1000 KM po semestru, odnosno 2000 KM za ak. godinu na Studiju logopedije)

- Redovito/Redovito uz plaćanje (475 KM po semestru, odnosno 950 KM za ak. godinu)