Obavijest o promociji diplomiranih studenata

Promocija diplomiranih studenata  koji su završili  preddiplomske i diplomske studije održat će se u petak, 29. travnja 2022. godine u 11, 00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti dužni su doći u 10.30 sati radi protokola. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 90 KM. Uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381302271315826, a uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu ili poslati na mail: studentska.referada@ff.sum.ba najkasnije tjedan dana prije održavanja promocije. Promociji mogu pristupiti svi oni koji diplomiraju ili obrane završni rad do petka, 1. travnja 2022. godine.