Radionicom za mentore Filozofski fakultet SUM-a prati europske trendove obrazovanja

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je radionica za mentore na Interdisciplinarnom doktorskom studiju koju je vodila dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, profesorica emerita sa Sveučilišta Sjever.

Radionica je nastavak suradnje između Fakulteta i Sveučilišta Sjever, a namijenjena je sadašnjim i budućim mentorima, za njihovo uvođenje u mentorski rad s ciljem unapređenja kvalitete sustava mentorske podrške.

Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Marko Odak je istaknuo kako ovom radionicom doktorski studij Filozofskog fakulteta prati referentne doktorske studije.

„Ovakve radionice dio su akreditacijskog postupka koji se referira na smjernice u europskom prostoru visokog obrazovanja, a Sveučilište Sjever je prošlo taj postupak. Pratimo trendove koji su u okruženju i imamo međunarodno iskustvo i znanje koje nam donose profesori iz Hrvatske i suradnja Sveučilišta Sjever koja traje više godina“, kazao je prodekan Odak.

Dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, profesorica emerita je kazala kako je odnos s mentorom jedan od najvažnijih pokazatelja uspješnosti u istraživačkoj produktivnosti kod mnogih doktoranada.

„Kao okolina stimuliramo uspješan dovršetak doktorata. To znači da imamo jasnu sliku o tome što su očekivanja studenata te da one koji imaju jasna očekivanja stimuliramo da krenu te da im omogućimo socijalnu i akademsku integraciju te podržavajući dobar mentorski odnos stvorimo od takvog kandidata i znanstvenog istraživača“, objasnila je dr. Lasić-Lazić.

Danas se ulozi mentora u profesionalnom razvoju mladih znanstvenika pridaje takav značaj da su mentorske kompetencije kao i proces mentoriranja postali predmetom znanstvenog istraživanja ali i praktičnih nastojanja da se osnaže mentorski kapaciteti za kvalitetno mentoriranje.

U okviru Interdisciplinarnog doktorskog studija Filozofskog fakulteta SUM-a bit će izrađen Vodič za mentore.