Informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima za ak. 2022./2023. godinu

Prijave za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru primat će se od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. godine.

Razredbeni ispiti održat će se  11. i 12. srpnja 2022. za sve studijske programe u statusu redovito i redovito uz plaćanje. Za status izvanredno upis će se vršiti na temelju uspjeha iz srednje škole.

Detalji o načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji, upisnim kvotama, točnim terminima održavanja razredbenih ispita, upisima i cijenama studija mogu se naći na platformi upisi.ff.sum.ba