Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar

Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar

U studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar akademske 2021./22.

Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo dostupnim anketama.

Potrebno je popuniti onoliko anketa koliko student ima upisanih predmeta u ljetnom semestru.

Određeni kolegij student može istim upitnikom procijeniti samo jednom.

ANKETE SU ANONIME Prilikom davanja odgovora na anketu, odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu, neće se moći ustanoviti koji je student dao kakve odgovore.