U tijeku su prijave za rujanski razredbeni postupak Filozofskoga fakulteta SUM-a

Počele su prijave za rujanski razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i trajat će do 9. rujna 2022. godine.

Budućim studentima nudi se 10 jednopredmetnih i 11 dvopredmetnih studija od kojih se neki studiraju isključivo jednopredmetno, neki dvopredmetno, dok se određeni mogu studirati i jednopredmetno i dvopredmetno. Uzimajući u obzir sve kombinacije, na preddiplomskoj razini moguće je upisati više od 60 različitih studijskih skupina.

Razredbeni postupak za upis u akademsku 2022. / 2023. godinu na Filozofskom fakultetu bit će proveden na sljedeći način:            
- na Studiju logopedije radi se eliminacijski intervju za utvrđivanje predispozicije za studij, a kandidati kod kojih ne postoji jezična, glasovna i govorna kontraindikacija mogu pristupiti prijamnom ispitu koji se sastoji od testa iz hrvatskog jezika, psihologije i biologije;
- na drugim studijima provjera znanja vršit će se samo ako ima zainteresiranih kandidata za upis u statusu redovitih studenata za koje sredstva osigurava Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa;
- za kandidate koji se žele upisati u statusu redovito uz plaćanje i statusu izvanredno upis će se vršiti na temelju općeg uspjeha iz srednje škole i prosjeka ocjena iz relevantnih predmeta.

Prijave se mogu dostaviti osobno na Fakultet (studentska referada, u vremenu između 10 i 12 sati) i preko online platforme https://upisi.ff.sum.ba uz naknadno dostavljanje izvorne dokumentacije (pri upisu na fakultet).

Više informacija o prijavama, potrebnoj dokumentaciji, razredbenom postupku i razredbenim ispitima može se pogledati na poveznici.

Na Filozofskome se fakultetu na godišnjoj razini održava više od 100-tinjak edukativnih, kulturnih i raznih događanja u organizaciji Fakulteta, ali i studentskih udruga čime se potiču studentske izvannastavne aktivnosti koje jačaju njihovu kreativnost i doprinos budućoj stručnoj zajednici za koju se osposobljavaju.