Održana doktorska konferencija na Sveučilištu Sjever u suorganizaciji Filozofskog fakulteta SUM-a

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Koprivnica 10. prosinca održana je četvrta doktorska konferencija za doktorande u području medija i komunikacije.

Cilj je konferencije omogućiti doktorandima i mladim znanstvenicima da u poticajnoj i profesionalnoj atmosferi samostalno ili u suradnji s profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima predstave vlastita istraživanja. Konferencija je međunarodnog karaktera te je otvorena svim doktorandima iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, kao i onima iz srodnih tehničkih i humanističkih disciplina.

Uz pozvana predavanja, na konferenciji je predstavljeno 39 sažetaka radova. Na konferenciji svoje radove predstavili su i doktorandi s Filozofskog fakulteta SUM-a, Ivan Lapajne, Marijan Tustonja, Maja Marić, Dario Jurica, Lucija Mandić i Sanela Prašović-Gadžo.

Doktorska konferencija održava se u suorganizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i uz podršku Hrvatske gospodarske komore.