Studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar 2022./23. godine

Studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar 2022./23. godine

U studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar akademske 2022./23.

Određeni kolegij student može istim upitnikom procijeniti samo jednom.

ANKETE SU ANONIME Prilikom davanja odgovora na anketu, odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu, neće se moći ustanoviti koji je student dao kakve odgovore.