Uspostavljena suradnja između Filozofskog fakulteta i Udruge građana Zvonigrad iz Pologa

Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić, pročelnik studija Arheologije doc. dr. sc. Tino Tomas i predsjednik Udruge građana Zvonigrad (Polog) Matej Ćavar potpisali su ugovor o suradnji.

Suradnja će se ostvarivati na polju arheologije, a podrazumijeva angažman studija Arheologije Filozofskog fakulteta SUM-a u okviru stručnih aktivnosti vezanih za arheološku baštinu s prostora Pologa.

Stručne aktivnosti se odnose na provedbu različitih vrsta arheoloških istraživanja (e.g. nedestruktivna, probna, zaštitna, sustavna, revizijska), zatim provedbu stručnog arheološkog nadzora, izrade tehničke dokumentacije, izrade stručnih izvješća (elaborata), davanja stručnih mišljenja te projektnih aktivnosti u sklopu zaštite, prezentacije i valorizacije arheološke baštine promatranog prostora.