Obavijest o upisu u više godine preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2023./2024. godini

Upisi u više godine vršit će se od 25. rujna do 6. listopada 2023. godine.

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

- popunjena prijava za upis (obrazac prezeti ovdje)

- popunjen upisni list i popunjena dva statistička prijavna lista (obrazac preuzeti ovdje)

- dokaz o uplati za upis na žiroračun Filozofskoga fakulteta: 3381302271315826

- dokaz o uplati 10 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru: 3381302231566875 (s naznakom „za Studentski zbor“).

 

Načini studiranja i cijene školarine:

- redoviti studij (200 KM po semestru, odnosno 400 KM za ak. godinu)

- izvanredni studij (750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu)

- redoviti studij uz plaćanje (750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu; 1000 KM po semestru, odnosno 2000 KM za ak. godinu na Studiju logopedije)

- redovito/redovito uz plaćanje (475 KM, odnosno 950 KM za ak. godinu).