Raspisan natječaj za upis na „Interdisciplinarni doktorski studij“ Filozofskog fakulteta SUM-a

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisao je natječaj za upis na „Interdisciplinarni doktorski studij“ u akademskoj 2023./2024. godini.

Od ove akademske godine prvi put pokrenut je smjer Socijalni rad, a uz njega se još izvode smjerovi: Anglistika, Filozofija, Germanistika, Informacijske znanosti, Komunikacijske znanosti, Kroatistika, Latinski jezik, Politologija i Povijest.

Doktorski studij traje tri godine, odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se akademski stupanj doktora znanosti. U prva četiri semestra težište se stavlja na obvezne nastavne predmete, istraživački seminar, izradu individualnoga plana rada doktoranda, rad s mentorom na istraživačkim temama i projektima, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, radionicama s ciljem unaprjeđenja kompetencija, generičkih i prenosivih vještina, a u zadnja dva semestra na samostalan znanstveni rad i rad na doktorskoj disertaciji.

Pristupnici se tijekom studija pripremaju za znanstvenoistraživački rad upoznajući različite discipline relevantne za razumijevanje jezičnih i kulturnih osobitosti Europe, pa će u svome budućem znanstvenom radu imati polazište drukčije od onoga na koje bi upućivala samo jedna disciplina. Tako organizirana nastava potiče razmišljanje i istraživanje interdisciplinarne problematike više nego što se to do sada činilo.

Školarina iznosi 2,500 KM po semestru uz mogućnost obročnoga plaćanja. Natječaj je otvoren do 6. prosinca 2023. godine, a prijava s dokumentima se dostavlja osobno na Fakultet. Uvjeti i kriteriji upisa na studij mogu se pogledati na poveznici.